YÖNETİCİ SINAVLARINA HAZIRLIK SİTESİ
   
 
  ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN

ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 5816

    Kabul Tarihi: 25/07/1951

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/07/1951

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7872

    Madde 1 - Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

    Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

    Yukarki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

    Madde 2 - Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.

    Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

    Madde 3 - Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.

    Madde 4 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 5 - Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.

 

Başlamadan Başaramazsın!
 
Reklam
 
EN GÜNCEL HABERLER
 
ONLİNE
 
online
 
Bugün 12 ziyaretçi (55 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=