YÖNETİCİ SINAVLARINA HAZIRLIK SİTESİ
   
 
  3071 DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN

DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
Kanun Numarası : 3071
Kabul Tarihi : 1/11/1984
Yayımlandığı R.Gazete
: Tarih: 10/11/1984 Sayı: 18571
Yayımlandığı Düstur
: Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 64


Dilekçe hakkı:
Madde 3. – Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında,
Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.
Türkiye’de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe
yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler. (2.1.2003 tarihli ,4778 sayılı Çeşitli
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla getirilen son düzenleme)


Dilekçede bulunması zorunlu şartlar
Madde 4. – Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen
dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması
gerekir.
Gönderilen makamda hata:
Madde 5. – Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu
makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir.
İncelenemeyecek dilekçeler:
Madde 6. – Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya
gönderilen dilekçelerden;
a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,
b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar,
c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar,
İncelenemezler.
Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi:
Madde 7. – Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu
ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya
yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde
gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca
bildirilir
. Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan başvuruların incelenmesi:
Madde 8. – Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda
incelenmesi ve karara bağlanması altmış gün içinde sonuçlandırılır. İlgili kamu kurum veya
kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri otuz
gün içinde cevaplandırır.
İnceleme ve karara bağlamanın esas ve usulleri Türkiye Büyük
Millet Meclisi İçtüzüğünde gösterilir. (2.1.2003 tarihli ,4778 sayılı Çeşitli Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla getirilen son düzenleme)
Kaldırılan hüküm:
 

Başlamadan Başaramazsın!
 
Reklam
 
EN GÜNCEL HABERLER
 
ONLİNE
 
online
 
Bugün 13 ziyaretçi (79 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=