YÖNETİCİ SINAVLARINA HAZIRLIK SİTESİ
   
 
  SORU İSTATİSTİKLERİ

HAMİT TANIŞ HOCAMDAN YÖNETİCİLİK SINAVLARINDA MEVZUAT İSTATİSTİKLERİ

Sıra No

Mevzuat

1999

2001

2005 my

2006 my

2006 md

1

Anayasa – Genel Esaslar

1

 

1

3

1

2

Anayasa - Temel Hak ve Ödevler

   

2

3

5

3

Anayasa - Cumhuriyetin Temel Organları

   

5

10

9

4

4982 sayı

lı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
   

1

1

1

5

3071 sayı

lı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
         

6

5442 sayı

lı İl İdaresi Kanunu
         

7

4483 sayı

lı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
         

8

5018 sayı

lı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 

2

 

1

1

9

657 Sayı

lı Devlet Memurları Kanunu

7

 

1

1

1

10

6245 Sayı

lı HARCIRAH KANUNU
 

1

     

11

Atatürk Aleyhine İş

lenen Suçlar Hakkında Kanun
     

1

1

12

Mal Bildiriminde Bulunulması

, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
     

1

1

13

1739 sayı

lı Millî Eğitim Temel Kanunu

3

2

3

1

1

14

222 Sayı

lı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
 

6

     

15

Millî Eğ

itim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

2

2

9

1

1

16

4357 Sayı

lı lk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
 

1

     

17

1. 1702 Sayı

İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
 

1

2

   

18

439 Sayı

lı MEB. Bağlı Yüksek Ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun
 

1

1

   

19

1607 Sayı

lı Kanun
 

3

     

20

Devlet Memurları

Sicil Yönetmeliği

2

 

1

2

2

21

MEB Aday Memurları

nın Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik

2

       

22

Milli Eğ

itim Müdürlükleri Yönetmeliği
 

3

     

23

MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliğ

i
   

1

1

1

24

MEB Sicil Amirleri Yönetmeliğ

i
   

1

1

1

25

MEB Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğ

i
   

1

 

1

26

MEB Eğ

itim Kurumları Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
   

1

1

 

27

MEB Personeli İ

zin Yönergesi
   

1

2

2

28

MEB Okul Öncesi Eğ

itim Kurumları Yönetmeliği
   

2

   

29

MEB İ

lköğretim Kurumları Yönetmeliği
 

8

3

   

30

MEB Orta Öğ

retim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
   

3

   

31

MEB Anadolu Öğ

retmen Liseleri Yönetmeliği
   

1

   

32

MEB Meslekî ve Teknik Eğ

itim Yönetmeliği
   

4

   

33

MEB Özel Eğ

itim Hizmetleri Yönetmeliği
   

2

   

34

Rehberlik ve Psikolojik Danış

ma Hizmetleri Yönetmeliği
 

1

 

1

1

35

İlköğretim, Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği

 

1

 

1

1

36

MEB İ

lköğretim , Lise ve Dengi Okullarda Burs, Parasız yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği
 

1

     

37

MEB'na Bağ

lı Okul Pansiyonları Yönetmeliği
 

1

     

38

İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik

 

1

     

39

Çocuk Hakları

na Dair Sözleşme
 

3

     

40

MEB Öğ

renci Disiplin Kurulu Yönetmeliği
   

1

1

1

41

MEB Ar

şiv Hizmetleri Yönergesi
   

1

   

42

Okul-Aile Birliğ

i Yönetmeliği
     

1

1

43

Okul Kütüphaneleri Yönetmeliğ

i
     

1

1

44

itim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge
 

1

     

45

itim Bölgeleri ve Eğitim Kurumları Yönergesi
 

1

     

46

Memurları

n Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik
     

1

1

47

Demokrasi Eğ

itimi ve Okul Meclisleri Yönergesi
     

1

1

48

MEB Eğ

itimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ödül Yönergesi
     

1

 

49

Öğ

rencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi
     

1

1

50

Öğ

retmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar
     

2

2Başlamadan Başaramazsın!
 
Reklam
 
EN GÜNCEL HABERLER
 
ONLİNE
 
online
 
Bugün 13 ziyaretçi (80 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=